Víno a počasí

Jak už věděli ve starověkém Římě, tak počasí s vinnou révou jde ruku v ruce stejně jako například víno s křesťanstvím. Jedno by bez druhého nevzniklo.

Na vinnou révu a její schopnosti produkovat kvalitní plody působí celá řada podnebných a klimatických faktorů, včetně množství slunečního svitu a srážek, teploty, vlhkosti a povětrnostních podmínek. Zásadnější význam má nicméně teplota, a to hlavně v chladnějších klimatických podmínkách, neboť révě se nejlépe daří v určitých oblastech ve středních nadmořských výškách a v rozmezí 30°-50° rovnoběžek obou polokoulí. Vína z chladnějších lokalit mívají zpravidla nižší obsah alkoholu a více kyselin než jejich protějšky z teplejších oblastí, jejichž chuť sice není tak jemná, za to mají mohutnější tělo.

Hojně používaný a slýchaný je pojem „terroir“ . Jedná se o francouzský výraz a přesný překlad nemá. Je to jakýsi souhrn přírodních vlivů konkrétního místa na pěstování vinné révy. Je nutné brát v potaz nejen srážky a teploty, ale rovněž geologické podloží a složení půdy. Dále historii, tradici pěstování hroznů a umění místních vinohradníků. Protože výroba špičkových vín začíná již ve vinici.

Lze tedy říci, že terroir je často mylně vyložený a špatně pochopený výraz. Jedná se ale o magické, těžko přeložitelné slůvko, kterému když člověk porozumí, pochopí kvalitu vína mnohem hlouběji.

Právě tohle všechno spolu vytváří neopakovatelný charakter vín s chráněným původem, který známe jako AOC,DOC,DAC,VOC. O tom si ale napíšeme o pár kapitol dále. Příště se můžete těšit na téma zpracování vinné révy.